Các phím tắt trên Gmail

Gmail thì mình không cần phải giới thiệu nữa rồi, nó quá quen thuộc với người internet. Tuy nhiên nhiều người có thể vẫn chưa biết đến các phím tắt có sẵn của nó. Dưới đây là danh sách những phím tắt dành cho các thao tác và tính năng hay dùng trên Gmail có thể bạn ít hoặc chưa dùng đến hoặc có thể bạn đã quên.

Để sử dụng được những phím tắt này, bạn cần truy cập vào mục Settings > General > Keyboard shortcuts và bật thiết lập “Keyboard shortcuts on”.

1468317

Các phím tắt trên Gmail:

Xử lý các thư

          x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).

          s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.

          #: xoá hội thoại.

          e: lưu trữ hội thoại.

          !: đánh dấu là thư rác.

          Enter: mở hội thoại được đánh dấu

Di chuyển giữa các thư

          j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

          k: đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

          p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View – mỗi hội thoại có thể có nhiều email).

          n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.

Di chuyển trên Gmail

          gi: đến hộp thư đến (inbox).

          gs: đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).

          ga: đến mục Tất cả thư (All Mail).

          gc: đến danh sách Danh bạ (Contacts list).

          /: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.

Các phím tắt trên Gmail
5 (100%) 4 votes

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo
avatar
wpDiscuz