Hướng dẫn get link video trang v.nhaccuatui.com

Bạn đang ở bài 8 trong 12 bài của serie Get Link.

Tiếp tục với seri get link, hôm này mình hướng dẫn các bạn cách get link video trang v.nhaccuatui.com, đây là website chuyên về video của trang nhạc của tui, hiện tại website đang ở phiên bản beta.

Hiện tại link demo trong bài viết này đã không tồn tại, nhưng cấu trúc link thì giống nhau, bạn có thể thay link khác.

Demo tool get link v.nhaccuatui.com:

Hướng dẫn get link video trang v.nhaccuatui.com

Cách get link trang này cũng giống như các kiểu get link trước mình đã hướng dẫn, bạn có thể xem lại các bài hướng dẫn này:

Thông tin video trang v.nhaccuatui.com cũng được lưu ở file xml, chúng ta đi tìm link xml đó để đọc thông tin là được, cũng không khó lắm, chỉ là làm cách nào để xác định được file xml đó nằm ở đâu? dạng như thế nào?

Giống như của nhaccuatui.com trang phiên bản video này file xml cũng có dạng: http://v.nhaccuatui.com/flash/xml?key=*

Khi vào xem video, chúng ta view source rồi kiếm từ khóa “play_key“, cái này chính là cái key trên link xml kia.

Ví dụ: http://v.nhaccuatui.com/tv-show/on-gioi-cau-day-roi-2015.7WfhOTHvMfE1.html?key=gf6VPxkkDukDU

View source sẽ thấy play_key=”174062a012f8239163deabe709a90ece

Bỏ key vào link xml: http://v.nhaccuatui.com/flash/xml?key=174062a012f8239163deabe709a90ece

Vào link xml đó chúng ta view source lần nữa sẽ thấy thông tin các video của tivi show Ơn giời cậu đây rồi, tức là ta có thể get hết tất cả tập phim luôn. Đó là tất cả hướng làm, giờ chúng ta cùng thực hiện trên code.

Trước tiên ta phải có function curl:

function curl($url)
{
	$ch = @curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$head[] = "Connection: keep-alive";
	$head[] = "Keep-Alive: 300";
	$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
	$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
	curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
		'Expect:'
	));
	$page = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $page;
}

Và function getListMp4:

function getListMp4($link){
  $content = curl($link); // đọc nội dung trang
  $return = array();
  preg_match("/play_key\=\"(.*)\"/",$content,$arr_preg); // tìm key
  if($arr_preg){
    $arrKeyXML = explode('"', $arr_preg[1]); // tách key trong chuỗi vừa tìm được
    $linkXML = 'http://v.nhaccuatui.com/flash/xml?key='.$arrKeyXML[0]; // ghép key vào link xml
    $xml_data = curl($linkXML); // đọc nội dung trang xml
    $xml_string = str_replace("<![CDATA[","",$xml_data); // loại bỏ <![CDATA[ $xml_string = str_replace("]]>","",$xml_string); // loại bỏ ]]>
    $xml_string = preg_replace('/&(?!#?[a-z0-9]+;)/', '&amp;', $xml_string); // thay thế ký tự đặc biệt
    $xml_arr = json_decode(json_encode((array) simplexml_load_string($xml_string)), 1); // chuyển đổi thành mảng
    if($xml_arr['track']['item']){
      $arrItem = $xml_arr['track']['item'];
      foreach ($arrItem as $key => $item) {
        $return[$key]['link480']  = $item['location']; // link video 480p
        $return[$key]['link360']  = $item['lowquality']; // link video 480p
        $return[$key]['link720']  = $item['highquality']; // link video 480p
        $return[$key]['title']   = $item['title']; // title
        $return[$key]['image']   = $item['image']; // link image
        $return[$key]['time']   = $item['time']; // time
        $return[$key]['view']   = $item['view']; // lượt view
      }
    }
  }
  return $return;
}

Mình đã comment chú thích từng dòng code rồi, cách dùng thì bạn chỉ cần điền link vào function nó sẽ trả về cho bạn 1 mảng chứa tất cả các link đó:

$link = "http://v.nhaccuatui.com/tv-show/on-gioi-cau-day-roi-2015.7WfhOTHvMfE1.html?key=gf6VPxkkDukDU";
$test = getListMp4($link);
echo "

<pre>";
print_r($test);

Xem tiếp bài trong serie Get Link

Bài trước: Hướng dẫn get link video trang tv.zing.vnBài kế tiếp: Hướng dẫn get link Google Drive
Hướng dẫn get link video trang v.nhaccuatui.com
5 (100%) 7 votes

Từ khóa tìm kiếm:

 • Nhaccuatui com
 • code php getlink video nhaccuatui

Bình luận

11 Bình luận on "Hướng dẫn get link video trang v.nhaccuatui.com"

Thông báo
avatar
Sắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất | Bình chọn nhiều
NHOCLAK
Guest

admin lam2 getlink fptplay di thank nhieu

Huy Long
Guest

Ad ơi làm cái get link google photo ra dạng có đuôi file.mp4 đi ad ^^

Xem Phim
Guest

getlink fptplay có chưa vậy admin

Poro
Guest

Kết nhất mục get link và HTML của anh Hải long. mong anh còn nhiều bài hay nữa!

Xem Phim
Guest

Có code Get ra danh sách link tập phim của v.nhaccuatui.com không Admin ơi

Nguyễn Hoàng Anh
Guest

làm sao để get link tập nào thì nó chỉ ra link mp4 tập đó thôi ạ

phim hay
Guest

AD cho Em Xin Trộn bộ code e ngâm cứu được ko ạ

wpDiscuz