Bạn đang ở bài 4 trong 6 bài của serie Quản trị wordpress cơ bản.

Tiếp theo bài trước, bài này chúng ta cùng tìm hiểu về menu Media:

Media

  • Library
  • Add New

Menu Media này là trang quản lý các file, hình ảnh… bạn upload lên website. Trong admin của wordpress hễ có chỗ nào upload file lên nó đều được cho vào trong đây để quản lý.

1. Library: Quản lý file

Trang quản lý file wordperss
Trang quản lý file wordperss

1: Nút thêm mới, bạn vào đây để tải lên website bạn các file ảnh, file nhạc, file tài liệu…

2: Khung tìm kiếm, bạn tìm kiếm các từ khóa ở đây để kiếm file.

3: Thay đổi kiểu xem, hiện tại như trên hình là xem dạng list(danh sách), bạn có thể chuyển qua dạng grid(lưới).

4: Sử dụng bộ lọc, bạn có thể lọc kiểu file, ngày tháng đăng tải.

5: Các hành động, ví dụ như xóa, bạn muốn xóa cái nào thì click vào ô tích ở mỗi ảnh, rồi ở đó chọn delete, sau đó apply là được.

6: Danh sách các hình ảnh.

7: 1 số thông tin khác của ảnh như người đăng, kiểu file, thời gian đăng.

2. Add New: Thêm mới file

Ở trang này thì khá đơn giản, không có gì hết ngoài cái nút cho bạn bấm vào để chọn file upload lên, hoặc bạn có thể kéo file vào khung có dấu gạch nối.

Thêm mới file
Thêm mới file

Ở menu này chỉ có vậy thôi, khá ngắn phải không, bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về menu Page nhé.

[Quản trị wordpress] – Quản lý file
5 (100%) 2 votes

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo
avatar
wpDiscuz