Bản quyền nội dung

Những bài viết tại BlogIT.vn  đều được các thành viên có tâm huyết tự biên soạn trình bày dựa trên các kinh nghiệm có sẵn và quá trình làm việc của bản thân. Vì vậy nếu muốn sử dụng lại nội dung của BlogIT.vn, mong các bạn lưu ý 1 số vấn đề sau và hi vọng các bạn thực hiện nó:

  • Ghi rõ nguồn bài viết kèm link trỏ về BlogIT.vn khi sao chép nội dung, trích đoạn sang trang web của bạn.
  • Không sử dụng nội dung để thương mại hóa.
  • Chúng tôi giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog, tác giả xin chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung được đăng tải trên website.

Nếu không tuân thủ chính sách bản quyền nội dung của chúng tôi?

Chúng tôi có tool tự động ra soát hàng ngày các website copy lại nội dung của chúng tôi. Khi phát hiện các bạn không đáp ứng các yêu cầu trên, chúng tôi có thể kiện bạn lên Google. Hình thức phạt thì các bạn cũng có thể biết rõ, với thuật toán thông minh của Google sẽ biết được bài viết nào là trước, sau, bài nào copy. Vì vậy chúng tôi hi vọng sự hợp tác vui vẻ từ các bạn.

Cảm ơn các bạn đã đọc.