[Bài 2]: Những phím tắt trong Sublime Text 3

5/5 - (2 bình chọn)

Ở bài trước chúng ta đã cài đặt sublime text 3 và các plugin cần thiết cho việc lập trình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn về các phím tắt trong sublime text 3. Phím tắt là một công cụ giúp chúng ta code nhanh hơn và tiện lợi hơn trong công việc.

Phím tắt trong Sublime Text 3

Phím tắt trong Sublime Text 3

Các phím tắt thường dùng trong Sublime Text 3

Ctrl + P : xuất hiện một bảng chọn file trong toàn bộ các file của folder project.

Ctrl + G : xuất hiện một bảng nhập số dòng mình muốn tới.

Ctrl + R : xuất hiện bảng chọn hàm trong file để di chuyển đến đó.

Ctrl + Pageup­/Pa­gedown : di chuyển qua lại giữa các tập tin

Ctrl + Delete/Backspace: xóa một cụm từ trước hoặc sau vị trí con trỏ

Ctrl + KK: xóa từ vị trí con trỏ tới cuối dòng

Ctrl + T : hoán đổi 2 ký tự đứng kế nhau

Ctrl + K + U : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ thường sang HOA

Ctrl + K + L : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ HOA sang thường

Ctrl + Shift + D: sao chép dòng hiện tại thành một dòng mới

Ctrl + Shift + K : xóa một dòng

Ctrl + Shift + Up,Down: di chuyển một dòng lên trên hoặc xuống dưới

Ctrl + Enter: thêm một dòng phía sau

Ctrl + Shift + Enter: thêm một dòng phía trước

Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar

Ctrl+/: comment

Ctrl+Shift+/: comment dạng block

Ctrl+L: select 1 dòng

Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng

Ctrl+]: indent

Ctrl+[: bỏ indent

Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng

Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo

Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code

Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code

Ctrl+F: tìm kiếm

Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế

Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới

Ctrl+N: mở tab mới

Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

Tạo câu lệnh viết tắt (Snippet) trong Sublime Text 3

Sublime text cho phép chúng ta lưu lại một đoạn code nào đó rồi gọi ra bằng phím tắt mà chúng ta định nghĩa. Để thực hiện, các bạn vào menu Tool > New Snippet sẽ có một đoạn code mẫu như thế này:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<snippet>
<content><![CDATA[ Hello, ${1:this} is a ${2:snippet}. ]]></content>
<!– Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet –>
<!– <tabTrigger>hello</tabTrigger> –>
<!– Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger –>
<!– <scope>source.python</scope> –>
</snippet>

Các bạn chỉnh lại như thế này:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<snippet>
<content><![CDATA[ $1 return false; ]]></content>
<tabTrigger>rf</tabTrigger>
<scope>text.html</scope>
</snippet>

Ở ví dụ này thì khi gõ rf thì sẽ ra return false. Các bạn lưu lại, mặc định đường dẫn lưu file sẽ là:

C:\Users\Nhat Nam\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User

Với quy tắc tên file phải là: ten-gi-do.sublime-snippet.

Tổng kết :

Như vậy chúng ta đã làm quen với các phím tắt và cách tạo phím tắt trong Sublime text. Ở bài tiế theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một plugin trong Sublime text để code nhanh hơn thông qua cách viết tắt code. Thật thú vị phải không nào?

Add Comment