Tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery

Rate this post

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery. Ý tưởng là hình ảnh sẽ được thu nhỏ lại khi đặt chuột lên hình ảnh đó. Hiệu ứng này thường được sử dụng trong các website về chụp hình hay thư viện hình ảnh để tạo ra một chút hiệu ứng cho sinh động.

Tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery

Code HTML

Đầu tiên chúng ta cần tạo một vài thẻ div để chứa một vài hình ảnh

<div id="container" class="container">
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 1"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 2"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 3"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 4"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 5"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 6"/>
</a>
</div>
</div>

Code CSS

.wrap{
width:200px;
height:200px;
margin:0px;
overflow:hidden;
position:relative;
float:left;
}
.wrap a img{
border:none;
position:absolute;
top:-66.5px;
left:-150px;
height:500px;
opacity: 0.5;
}

Code Jquery

Nếu các bạn chưa nắm rõ về jquery có thể tìm hiểu về jquery cơ bản qua seri này.

$(function() {
 $('#container img').hover(
 function(){
 var $this = $(this);
 $this.stop().animate({'opacity':'1.0','height':'200px','top':'0px','left':'0px'});
 },
 function(){
 var $this = $(this);
 $this.stop().animate({'opacity':'0.5','height':'500px','top':'-66.5px','left':'-150px'});
 }
 );
 });

Xem demo tại đây

Kết luận:

Qua hướng dẫn tạo hiệu ứng zoom out bằng jquery này, hy vọng sẽ giúp các bạn ứng dụng vào những website thực tế. Hẹn gặp các bạn ở những hướng dẫn khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Add Comment