Điều khoản

Xin vui lòng đọc kĩ các điều khoản nếu bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website. Khi sử dụng website này cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý các điểu khoản dưới đây:

  • Nội dung trên website được chúng tôi tự trình bày, biên soạn vì vậy các tài nguyên của website là tài sản sở hữu trí tuệ và có bản quyền của chúng tôi. Việc sao chép, sử dụng lại nội dung của khi chưa được cho phép là vi phạm pháp luật  trừ khi được sự đồng ý của chúng tôi. Các bạn có thể xem thêm tại đây.
  • Nội dung trên website có thể có sự thiếu chính xác do tính chất khách quan, thay đổi của công nghệ từng ngày hoặc do lỗi đánh máy. Chúng tôi không cam kết rằng các nội dung trên website phải chính xác 100%.
  • Chúng tôi  có quyền thay đổi nội dung các bài viết mà không cần báo trước, vì vậy bạn cần thường xuyên theo dõi, cập nhật nội dung các bài viết mà bạn theo dõi.

Cảm ơn các bạn đã đọc, hy vọng các bạn hợp tác.