[Bài 2]: Các thẻ tag mới trong HTML5

Rate this post

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu HTML5 là gì và những lợi ích của nó. Tiếp theo trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ tag mới trong HTML5 để sử dụng hiệu quả trong quá trình lập trình web.

Các thẻ tag mới trong HTML5

Các thẻ tag mới trong HTML5

Các thẻ ngữ cảnh

HTML5 cung cấp nhiều thẻ tag mới để cấu trúc code tốt hơn.

 • <article> : định nghĩa một mảnh nội dung độc lập , ví dụ như nội dung của một bài blog.
 • <aside > : định nghĩa một mảnh nội dung nằm bên cạnh một bài viết, ví dụ như thanh category.
 • <nav>: mục đích chứa phần nội dung để chuyển hướng ở đầu trang, ví dụ như menu.
 • <header>: chứa thông tin ở đầu trang.
 • <footer> : chứa những thông tin về giới thiệu, bản quyền ở cuối trang.
 • <section> : đại diện cho một phần ứng dụng hoặc một phần tài liệu
 • <figure> : để hiển thị một biểu đồ, hình ảnh hay code.
 • <output> : để hiển thị phần kết quả.

Các thẻ media

Truyền thông đa phương tiện ngày càng phát triển và các trang web phải xử lý nhiều loại media hơn mà không cần các plugin như flash, với các thẻ media mới sẽ giúp các website hiển thị media tốt hơn.

 • <audio> : định nghĩa nội dung âm thanh, âm nhạc.
 • <embed> : định nghĩa bộ khung chứa các ứng dụng bên ngoài (video player).
 • <source> : định nghĩa nguồn của video và audio.
 • <track> : định nghĩa luồng video và audio.
 • <video> : định nghĩa nội dung video và phim.
 • <canvas> : dùng cho mục đích đồ họa và vẽ.

Kết luận:

Như vậy với việc tìm hiểu các thẻ tag mới trong HTML5 sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về HTML5 và nó sẽ giúp website chạy nhanh hơn và việc hiểu ý nghĩa của từng thẻ tag này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn.

Add Comment