[Bài 1]: HTML5 là gì? Những ưu điểm của HTML5

5/5 - (1 bình chọn)

HTML5 là gì?

HTML5 là phiên bản mới nhất của HTML – là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML5 ra đời vào tháng 10/2014 do sự hợp tác giữa 2 tổ chức W3C và WHATWG. HTML5 hỗ trợ hầu hết tất cả các trình duyệt phiên bản mới nhất hiện nay và đang dần thay thế cho flash trong thiết kế web.

HTML5 là gì?

HTML5 là gì?

Những đặc trưng mới của HTML5

HTML5 cho ra đời nhiều thành phần và thuộc tính mới như:

+ Những thẻ HTML mới như: <header>, <footer>, <section>, <article>, …

+ HTML form: các thuộc tính mới của thẻ input.

+ Các thành phần đồ họa như: <svg>, <canvas>, …

+ Các thành phần đa phương tiện như: <video>, <audio>, …

+ HTML5 API như: Geolocation, Drag and Drop, Local Storage, Web Workers ,…

Các đặc trưng của html5

Các đặc trưng của html5

Những đặc trưng bị gỡ bỏ trong HTML5

Sau đây là những thành phần bị gỡ bỏ trong HTML5:

+ <acronym>

+ <applet>

+ <basefont>

+ <big>

+ <center>

+ <dir>

+ <font>

+ <frame>

+ <frameset>

+ <noframes>

+ <strike>

+ <tt>

Cú pháp HTML5

-DOCTYPE:

<!DOCTYPE html>

-Character Encoding:

<meta charset="UTF-8">

-Thẻ <script> thông thường như sau:

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

Trong HTML5 có thể sử dụng như sau:

<script src="scriptfile.js"></script>

-Thẻ <link> thông thường như sau:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylefile.css">

Trong HTML5 có thể sử dụng như sau:

<link rel="stylesheet" href="stylefile.css">

-Hoàn chỉnh:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Title of the document</title>

</head>

<body>

Content of the document......

</body>

</html>

Lợi ích

-Giảm ảnh hưởng bởi các plugin

-Web sử dụng HTML5 giúp tương tác tốt hơn

-Phát triển game dễ dàng hơn

-Thân thiện với mobile

-Hỗ trợ đồ họa tương tác

Kết luận:

Như vậy sự ra đời của HTML5 đã đem đến cho chúng ta thêm nhiều giải pháp cho công việc phát triển web hiện nay. Với nhiều tính năng và lợi ích mới thì việc nắm vững HTML5 sẽ là đều quan trong cho các lập trình viên. Nếu bạn chưa biết về HTML thì có thể xem serial học HTML cơ bản tại đây.

Add Comment