Cách tạo bài viết và chuyên mục trong WordPress

4.8/5 - (6 bình chọn)

Tiếp theo bài trước, chúng ta cùng tiếp tục làm quen với hệ thống quản trị wordpress nào.

Tạo bài viết và chuyên mục trong wordpress

Tạo bài viết và chuyên mục trong wordpress

Ở series quản trị wordpress cơ bản này mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng menu từ trên xuống nên ở bài viết thứ 3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong menu Posts:

Trong menu Posts này có 4 menu con:

 • Posts
  • All Posts
  • Add New
  • Categories
  • Tags

All Posts: Liệt kê danh sách tất cả các bài đăng.

Add New: Tạo bài viết mới.

Categories: Quản lý chuyên mục của bài viết, ở đây bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa các chuyên mục.

Tags: Tương tự như chuyên mục, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa thẻ tags của bài viết.

Chúng ta cùng lần lượt tìm hiểu kỹ hơn:

1. All Posts: Danh sách các bài viết

Như trên mình có nói ở trang này nó liệt kê danh sách các bài đăng của bạn, bạn có thể lọc tất cả bài viết, những bài viết được publish, những bài viết của bạn hay những bài viết nháp đang viết giở… tất cả đều có trong đây. Các thông tin cơ bản của bài viết cũng được hiển thị như tiêu đề, chuyên mục, thẻ tags, người đăng, ngày đăng…

All Posts - Danh sách các bài viết trong WordPress

All Posts – Danh sách các bài viết trong WordPress

2. Add New: Tạo bài viết trong wordpress

Ở menu này là trang tạo bài viết mới:

Tạo bài viết trong wordpress

Tạo bài viết trong wordpress

Mình sẽ giả thích từng vùng mình đánh dấu trong ảnh:

1: Ô nhập tiêu đề bài viết

2: Nội dung bài viết

3: Chuyển đổi định dạng kiểu viết:

 • Visual: Viết kiểu bình thường như bạn viết trong word, có thể định dạng chữ bằng các công cụ có sẵn.
 • Text: Viết kiểu thuần, nếu muốn định dạng chữ bạn cần chèn bằng thẻ html

4: Các kiểu xuất bản bài viết

 • Save Draft: Lưu bài viết vào nháp
 • Preview: Xem thử bài viết ngoài website nó hiển thị như thế nào
 • Status: Chọn trạng thái cho bài viết
 • Visibility: Chọn chế độ bài viết, ở dạng công khai hoặc ẩn hoặc cài đặt mật khẩu
 • Publish immediately: Hẹn giờ đăng bài

5: Chọn kiểu định dạng cho bài viết, mặc định là 

6: Chọn chuyên mục cho bài viết

7: Tạo các thẻ tag cho bài viết

8: Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Ngoài các lựa chọn như trên bạn có thể thêm phần cài đặt bài viết bằng cách chọn nút Screen Options

Đây chỉ là những ô input, cài đặt mặc định của wordpress, trong quá trình sử dụng nếu bạn cài thêm các plugin thì có thể nó sẽ xuất hiện thêm nhiều ô nữa.

3. Categories: Quản lý chuyên mục

Ở menu này là trang quản lý chuyên mục của bài viết, nó có 1 form cho bạn thêm chuyên mục mới, và 1 bên là danh sách các chuyên mục có sẵn, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nó:

Trang quản lý categories trong wordpress

Trang quản lý categories trong wordpress

1: Ở bên trái là form cho bạn tạo category mới, rất đơn giản bạn nhập tên vào ô name, ô slug tức là link của category này, nếu bạn không nhập gì nó tự động lấy từ name. Parent là chọn chuyên mục cha cho nó, nếu không chọn thì nó sẽ là chuyên mục cha (cấp 1), description là giới thiệu về chuyên mục đó.

2: Ơ bên phải là danh sách các chuyên mục có sẵn, khi bạn hover vào chuyên mục thì no sẽ có link cho bạn chỉnh sửa hoặc xóa nó.

4. Tags: Quản lý thẻ tags

Ở trang quản lý tags thì nó tương tự như trang categories luôn, cũng 1 bên cho bạn tạo tag mới, 1 bên là các danh sach tags để bạn chỉnh sửa hoặc xóa nó.

Quản lý thẻ tags trong wordpress

Quản lý thẻ tags trong wordpress

Tổng Kết

Đọc xong bài này thì bạn cũng đã có thể tạo 1 bài viết mới trong wordpress rồi phải không, cũng không quá khó khăn lắm. Mà trước tiên muốn xây dựng website thì mình nghĩ các bạn nên tạo danh sách chuyên mục trước, mình có hướng dẫn thì ở mục 3 rồi. Ở bài sau mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về menu Media.

Từ khóa tìm kiếm:

 • tạo công cụ lựa chọn bài viết wordpress

Add Comment